1/5

תחומי פעילות

מחלקת תשתיות ואנרגיה

במשרדנו פועלת מחלקת תשתיות ואנרגיה המלווה את לקוחות המשרד במיזמי תשתיות ואנרגיה מגוונים ובכלל זה את חברת נתיבי ישראל (לשעבר מע"צ), בליווי הקמת צירי תחבורה מרכזיים ברחבי הארץ, לרבות ליווי המכרז והכנת מסמכי המכרז, ביצוע הפקעות, ליווי משפטי של ביצוע הפרויקט ועוד. כמו כן משרדנו מייצג את החברה בערכאות השונות, בכל ההליכים הרלוונטיים לפרויקט, לרבות בתביעות קבלן, תביעות הפקעה ותביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה. משרדנו צבר מומחיות רבה בתחום זה ומייצג את חברת נתיבי ישראל בפרויקטי ענק בתחום ובתביעות קבלן בהיקפים חריגים ומשמעותיים.

 

כמו כן, המשרד מלווה פרויקטים בתחום האנרגיה ובכלל זה ליווי משפטי של הקמת תחנות כח המוזנות בגז טבעי, תחנות כח המוזנות בביו-גז ופרויקטים בתחום האנרגיה הירוקה. במסגרת זו, המשרד מייצג את קבוצת מדי תעש וקבוצת אשכולות אנרגיה במיזמים שונים להקמת תחנות כח בהספקים שונים. משרדנו ייצג את חברת אשכולות אנרגיה בהתקשרותה עם קבוצת דלק להקמת תחנת כח בהספק של כ-240MW הניזונה מגז טבעי בקרית גת בהיקף של כ-280 מליון דולר ובמיזמים נוספים לתחנות המוזנות בביו-גז, אנרגית רוח וגז מתאן. כן מייצג משרדנו את חברת חן המקום בע"מ, אחת החברות המובילות בארץ בתחום איסוף, מיון וטיפול באשפה ופסולת.